ආශා ඩි වෝස්ගෙන් ලෝකයටම පාඩමක්

තල්මසුන් පිළිබඳ ලෝ ප්‍රකට ශ්‍රී ලාංකික සමුද්‍ර ජෛව විද්‍යාඥවරියක වන ආචාර්ය ආශා ඩිවෝස් පසුගියදා කැනඩාවේ දේශනයකට ගිය අවස්ථාවේ ඇයට මුහුණ දීමට සිදුවූ අකරතැබ්බයක් ඇය සිය ට්විටර් ගිණුමෙහි සටහන් කර තිබුණි. කැනඩාවේ වික්ටෝරියාහි පැවැති දේශනයක් සඳහා සහභාගී වනුවස් එහි ගිය ඇය, ශාලාවේ ප්‍රධාන දොරටුවෙන් අදාළ ස්ථානයට පිවිසෙත්ම එහි ලියාපදිංචිය භාරව සිටි කාන්තාව ඇය වහා නවත්වා සනීපාරක්ෂක …

ආශා ඩි වෝස්ගෙන් ලෝකයටම පාඩමක් Read More »