එළවළු මාෆියාව පරාජය කරන්න සතියක් එළවළු ගන්න එපා

එළැඹෙන ජනාධිපතිවරණයට සූදානම් වීමට පෙර වෙළෙඳපොළේ එළවළු මිල අනපේක්ෂිත ලෙස ඉහළ යාම පිළිබඳව කඩිනමින් සොයා බලන ලෙස වෙළෙඳ ඇමැති නලින් ප්‍රනාන්දු ගෙන් ජාතික පාරිභෝගික පෙරමුණේ සභාපති අසේල සම්පත් ඉල්ලා සිටී . දඹුල්ල සහ නුවරඑළිය ප්‍රදේශවල එළවළු මිල එක්වරම ඉහළ ගොස් ඇති බවත්, එම මිල ඉහළ යාම පාරිභෝගිකයන්ට දරාගත නොහැකි මට්ටමට පැමිණ ඇති බැවින් දේශීය වෙළෙඳපොළේ …

එළවළු මාෆියාව පරාජය කරන්න සතියක් එළවළු ගන්න එපා Read More »