අනුලා රත්නායකට ඊශ්‍රායල් රජය සලකන්නේ යුද්ධයෙන් මියගිය වීරව‍රියක් ලෙසයි.
ඇමති මනුෂ නනායක්කාර කියයි

ඊශ්‍රායලයේ දී මිය ගිය සාත්තු සේවිකවක් වන අනුලා රත්නායකගේ දේහයට කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර අද දහවල්, ඊරියවැටියේ නිවසට පැමිණ අනුලාගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීය. එහි දී මාධ්‍යයට අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා මෙසේ පැවසීය. අනුලා රත්නායක තම රාජකාරිය නිසිපරිදි ඉටුකරපු සාත්තුසේවිකාවක්. මා අද අපේ රජයේත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සහ ඊශ්‍රායල් රජයේත් ශෝකය අනුලාගේ පව්ලේ …

අනුලා රත්නායකට ඊශ්‍රායල් රජය සලකන්නේ යුද්ධයෙන් මියගිය වීරව‍රියක් ලෙසයි.
ඇමති මනුෂ නනායක්කාර කියයි
Read More »