‘ඔහු ඒකාධිපතියෙක්’ – හමුව අවසානයේ ජනපති බයිඩන් ජනපති ෂී ට දෙහි කපයි

සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝ හි පැවති ආසියා පැසිෆික් ආර්ථික සහයෝගීතාවයට සමගාමීව බදාදා (15) චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පින්ග් හමුවීමෙන් පසු “හොඳයි, බලන්න, ඔහු තමයි. ඔහු ඒකාධිපතියෙක්, එනම් ඔහු අපේ රටට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් පාලන ක්‍රමයක් මත පදනම් වූ කොමියුනිස්ට් රටක් වන රටක් පාලනය කරන පුද්ගලයෙක්” ඇමරිකානු ජනාධිපත් ජෝ බයිඩන් පැවසීය. චීන -ඇමරිකා සබඳතා තවමත් කොතරම් දුෂ්කරද යන්න පෙන්නුම් …

‘ඔහු ඒකාධිපතියෙක්’ – හමුව අවසානයේ ජනපති බයිඩන් ජනපති ෂී ට දෙහි කපයි Read More »