ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සෙල් ලිපියේ භාගයකටත් වඩා විනාශ වෙලා

2023 වසරේ ජූලි මස 10 වනදා දිඹුලාගලින් හමුවූ විශාලතම සෙල් ලිපිය පිළිබඳව මූලික වාර්තාවක් ඒ සම්බන්ධයෙන් පත්කළ විශේෂ කමිටුව විසින් එළිදක්වා ඇත. ඒ සඳහා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් සංවිධානය කර තිබුනි. මෙම සෙල්ලිපියේ පිටපත් අනුව එය ක්‍රිස්තුපූර්ව දෙවන සියවසේ මුල් භාගයට හෝ ඊට පෙර සමයකට අයත් එකක් බවට තීරණය කළ බව එම මාධ්‍ය …

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සෙල් ලිපියේ භාගයකටත් වඩා විනාශ වෙලා Read More »