ඖෂධ වංචාකරු නිසා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කීර්තියට හානි. වෛද්‍ය චමල් සංජීවගේ හෙලිදරව්ව මෙන්න

ඉමියුනොගොලොබියුන් වංචාවේ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මුළු රටම අවධානයෙන් පසුවන අවස්ථාවක දී බාහිර බලපෑම් මත නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමේ ප්‍රමාදයක් පවතින්නේ දැයි විශාල සැකයක් පවතින බව වෛද්‍ය හා සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වෛද්‍යවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය චමල් සංජීව ගාල්ලේ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක දී සඳහන් කළේය. රටේ වර්තමාන පරිපාලකයන් ගැන යම් හෝ විශ්වාසයක් තිබුණේ නම් …

ඖෂධ වංචාකරු නිසා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කීර්තියට හානි. වෛද්‍ය චමල් සංජීවගේ හෙලිදරව්ව මෙන්න Read More »