වී වගාව වනසන්නට හඳුනා නොගත් පණුවෙක්

වී වගාව ආශ්‍රිතව, හදුනා නොගත් පණුවිශේෂයක් හේතුවෙන් වගාබිම් රැසක් විනාශ වීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇතිබව ගොවීහු පවසති. මෙම හානිය පොළොන්නරුව, අනුරාධපුර සහ මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්කවල වැඩි වශයෙන් දැකගත හැකි බව ඕවුහු පවසති. වර්ණ කිහිපයකින් යුත් මෙම පණු විශේෂය සේනා දළඹුවා මෙන් කෙටි කාලයක් තුළ ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් පූදින ගොයම් කරල් විනාශ කරන බවට හදුනාගෙන ඇත. දිනෙන් දිනම …

වී වගාව වනසන්නට හඳුනා නොගත් පණුවෙක් Read More »