දිස්ත්‍රික් 9 ක විශේෂ සරම්ප එන්නත ලබදීම අද

සරම්ප රෝගය වසංගත මට්ටමින් පැතිරීම වලකාලනු වස් විශේෂ එන්නත් ලබාදීමේ වැඩසටහන අද (06) පෙරවරු 09.00 සිට පස්වරු 04.00 දක්වා පැවැත්වෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය පාලිත මහීපාල පැවසීය. දිස්ත්‍රික්ක 09 සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස මට්ටමින් මාස 06-09 ළදරුවන් සඳහාමෙහිදී සරම්ප එන්නත් මාත්‍රාව ලබාදීමට නියමිතයි. කිසිදු සරම්ප එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා ගෙන නොමැති වැඩිහිටියන් සදහා ද …

දිස්ත්‍රික් 9 ක විශේෂ සරම්ප එන්නත ලබදීම අද Read More »