වැට් බද්ද නිසා බස් ගාස්තු ඉහළට

ලබන ජනවාරි පළවෙනිදා සිට වැට් බද්ද 18% තෙක් ඉහක දැමීමට රජය තීරණය කිරීම පෞද්ගලික බස් කර්මාන්තයට අහිතකර ලෙස බලපානු ඇති බවත්, එබැවින් නව බදු සංශෝදනය බස් ගාස්තු වැඩිවීමකට හේතු විය හැකි බවත් ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න පවසයි . “පසුගිය වසර 25 තුළ ප්‍රමිතියෙන් යුත් පෞද්ගලික බස්රථ ගෙන්වීමට බද්දක් පැනවූයේ නැහැ. නමුත් …

වැට් බද්ද නිසා බස් ගාස්තු ඉහළට Read More »