ලූණු ප්‍රශ්ණය දෙසතියෙන් ඉවරයි.

ඉන්දියාව විසින් ලොකු ලූණූ ආනයනය නතර කිරීමත් සමග දේශීය වෙළදපොළේ ලූණු මිල අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ යාමෙන් පාරිභෝගිකයන් අපහසුතාවයට පත්වූ බව තමා පිළිගන්නා බව වෙළෙඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා ඇමැති නලින් ප්‍රනාන්දු පවසයි . අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ “ස්ථාවර දේශයකට සාමූහික මාවතක්” යන තේමාව යටතේ ජනාධිපති මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ (PMC) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය. පාකිස්ථානය ඉන්දියාව ලූණු …

ලූණු ප්‍රශ්ණය දෙසතියෙන් ඉවරයි. Read More »