ලංගම බස් වර්ජනයක්

අද (31) උදෑසන සිට ඩිපෝ කීපයකට ලංගම බස් රථ සේවකයින් වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ. පහරදීමක් මුල්කරගනිමින් මෙලෙස ඩිපෝ කිහිපයකට අයත් ලංගම බස් වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, දඹුල්ල, අනුරාධපුර, කැකිරාව, හොරොව්පතාන, පොලොන්නරුව, කැබිතිගොල්ලෑව සහ කන්තලේ ඩිපෝවලට අයත් ලංගම බස් සේවකයින් මෙලෙස වර්ජනය සිදු කරයි. හොරොව්පතාන ලංගම බස් ඩිපෝවේ ඩිපෝ පරීක්ෂක වරයකු …

ලංගම බස් වර්ජනයක් Read More »