හිරු ටීවී ලොක්කාගේ මාළිගාවක් වගේ ගෙදර මෙන්න

හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපති රේනෝ සිල්වා ගේ නව නිවසෙහි ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදා හැර තිබේ. එම නිවස අලංකාරවත් ගෘහ උපකරණ වලින් සමන්විත අතර සුපිරි හෝටලයක මුහුණුවරක් ගනියි. එමෙන්ම තරප්පු කෙරෙහි අත්වැඩ සඳහා යොදා ඇති කැටයම ටයිටැනික් නෞකාවේ කැටයමේ පෙනුමට බොහෝ දුරට සමාන බව දක්නට ලැබේ.