මාර්ගගත පනත සම්මත කරගැනීම ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්ණයක්. රුසියාව කියයි

පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර ඡන්දයෙන් සම්මත කරගත් මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ පනත කෙටුම්පත ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර කරුණක් බවත් එයට විදේශයන්හි මැදිහත් වීම අනවශ්‍ය බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ රුසියානු තානාපති ලෙවාන් ජගාරියාන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසීය. ඔහු පැවසුවේ, එම පනත් කෙටුම්පතට මෙරට සිටින විදෙස් රටවල නියෝජිතයන් අදහස් ප්‍රකාශ කරමින් මැදිහත් වීම කිසිසේත් පිළිගත නොහැකි බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න …

මාර්ගගත පනත සම්මත කරගැනීම ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්ණයක්. රුසියාව කියයි Read More »