සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ සම්මේලනයේ සභාපති රවී කුමුදේශ් රෝහලක වැඩකරනවා දැකලා තියනවාද

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අංශයට රාජ්‍ය රෝහලක් කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය වන්නේ වෛද්‍ය, හෙදියන් සහ අවශ්‍ය පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය පමණක් බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදයේ (GMOF) සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන පැවසීය . ඔහු මේ බව පැවසූවේ වෛද්‍ය වෘතිකයන් හැර සෙසු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සැළසුම්කර ඇති දීපව්‍යප්ත වර්ජනයක් ගැන මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමිනි . අත්‍යාවශ්‍ය අවස්ථවන්හීදී රසායනාගාර …

සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ සම්මේලනයේ සභාපති රවී කුමුදේශ් රෝහලක වැඩකරනවා දැකලා තියනවාද Read More »