අඩක් ආදාහනය කරමින් තිබූ මළ සිරුර මරණ පරීක්ෂණය සඳහා ගෙනයයි

ආදාහනය කරමින් තිබූ සිරුරක් පිටතට ගෙන පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමුකළ අති දුර්ලභ අවස්ථාවක් මීරිගම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ. හදිසි මරණ පරීක්ෂක තුසිත ප්‍රමෝද් විජයවර්ධන සහ පොලිස් කණ්ඩායමක් මැදිහත් වී මෙලෙස ආදාහනය කරමින් තිබූ මෘතදේහයක් පස්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් සඳහා වතුපිටිවල රෝහලේ අධිකරණ වෛද්‍යවරයා වෙත යොමු කර තිබේ. මෙලෙස පස්චාද මරණ පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමුකර ඇත්තේ වේයන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ …

අඩක් ආදාහනය කරමින් තිබූ මළ සිරුර මරණ පරීක්ෂණය සඳහා ගෙනයයි Read More »