පොහොට්ටු මන්ත්‍රීන්ට තහංචියක්

දේශපාලන විධායකයෙන් ලැබෙන ආරාධනාවලදී පක්ෂයේ නිල අවසරයකින් තොරව සාකච්ඡා වලට සහභාගි නොවන්නැයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්ට එහි නායකත්වයෙන් නිල නොවන පණිවුඩයක් ලැබී තිබේ.  ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නිලධාරින්ට නිල වශයෙන් නොදන්වා එහි මන්ත්‍රිවරුන්ට ජනපතිවරයා සමග සාකච්ඡා වලට ඍජු ආරාධනයක් කිරිම ඊට හේතු වී ඇත.  ඒ් අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට නිල වශයෙන් …

පොහොට්ටු මන්ත්‍රීන්ට තහංචියක් Read More »