බෙලිඅත්ත ඝාතනයේ ප්‍රධාන සැකකරු අත් අඩගුවට ගනී

බෙලිඅත්ත අධිවේග මාර්ග පිවිසුමේදී පුද්ගලයන් පස්දෙනෙකු වෙඩිතබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියේ ප්‍රධාන සැකකරුවන, සමන් කුමාර නැමැත්තා අත් අඩංගුවට ගත්බව පොලිසිය පවසයි . ඊට අමතරව අපරාධය සදහා යොදාගත් අංක 65–2615 දරණ MITSUBISHI ජීප් රථය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. මෙම සැකකරු වෙඩිතැබීම සිදුවෙන අවස්ථාවේ වාහනයේ රියදුරු වශයෙන් සිට මෙම අපරාධය මෙහෙයවා ඇතිබව පොලිසිය පවසයි . මාතර කොට්ඨාස …

බෙලිඅත්ත ඝාතනයේ ප්‍රධාන සැකකරු අත් අඩගුවට ගනී Read More »