ඇත්තමයි….තෙත් බිම් හුස්ම ගන්නවා.

පෙබරවාරි 2 වනදාට යෙදෙන ලෝක තෙත්බිම් දිනය වෙනුවෙන්……. ජෛව ගෝලය අලංකාර කරනා ශාක, සත්ත්ව සහ පාරිසරික විවිධත්වයන් බොහෝය. ඒ අතරින් තෙත්බිම් සඳහා හිමිවනුයේ සුවිශේෂී ස්ථානයකි . පාරිසරික සුන්දරත්වය පමනක් නොව සුවිශේෂී ශාක සහ සත්ව සන්තතීන්ට රැකවරණය සළසමින් මිහිමත මිනිසාගේ පැවැත්මට අතිමහත් සේවයක් කරනා සජීවී බිම් ලෙස ස්වභාවධර්මයේ තවත් එක් අපූරු නිමවුමක් වූ තෙත්බිම් හදුන්වා දිය …

ඇත්තමයි….තෙත් බිම් හුස්ම ගන්නවා. Read More »