පූර්ණ ශ්‍රවණාබාධිත තැනැත්තන්ටත් රියදුරු බලපත්‍ර…

පූර්ණ ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා ප්‍රථම වරට සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍ර ලබාදීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වූ බව ප්‍රවාහන මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, කැබිනට් ප්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන පවසයි. එතුමා මේ පිළිබඳව මෙලෙස කරුණු දැක්විය. “ලෝකයේ දියුණු රටවල සිංගප්පූරුව, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, අනෙකුත් රටවල් බොහොමයක් ශ්‍රවණාබාධිත තැනැත්තන්ට සැහැල්ලු වාහන පැදවීම සඳහා සම්මත ක්‍රමවේදයන් සකස් කරලා, බලපත්‍ර …

පූර්ණ ශ්‍රවණාබාධිත තැනැත්තන්ටත් රියදුරු බලපත්‍ර… Read More »