පුංචි ඡන්දෙයේ නාම යෝජනා අවලංගු කිරීමෙන් ලක්ෂ දස දහසක පාඩුවක්

පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ නාම යෝජනා අවලංගු කිරීමට පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍යාංශයේ කමිටුවක් විසින් පසුගිය දා ගෙන ඇති තීරණය මඟින් රුපියල් ලක්ෂ දස දහසක මුදලක් රටට අහිමි වන බව පැෆරල් සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි. රට ආර්ථික අර්බුදයකට පත් ව ඇති මොහොතක මෙවැනි තීරණ ආණ්ඩුවකින් සිදු නොවිය යුතු බව එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි පවසයි.“මේ …

පුංචි ඡන්දෙයේ නාම යෝජනා අවලංගු කිරීමෙන් ලක්ෂ දස දහසක පාඩුවක් Read More »