ජනාධිපතිවරණයට මම සුදුසුයි

පසුගිය වසරේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවති අනුප්‍රප්තික ජනාධිපති ඡන්ද විමසීමේදී සියලු දෙනා පලා ගියද තමන් ඊට තරග කළ බව නිදහස ජනතා සභාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම පැවසීය . එම ඡන්ද විමසීමේදී තමන් බොහෝ පක්ෂවල සහයෙන් ඡන්ද අසූ හතරක් ලබාගත් බවත්,ඉදිරි ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වයට ද තමන්ට පැමිණිය හැකි බවත් ඒ සඳහා සියලු සුදුසුකම් ඇති බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නේය. නමුත් …

ජනාධිපතිවරණයට මම සුදුසුයි Read More »