උ.පෙළ අයදුම්පත් කැඳවීම දී අර්බුධකාරී වේ. ජෝසප් ස්ටාලින් කියයි.

2023 වර්ෂය අදාළ අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ අයදුම්පත් කැඳවීම සඳහා දින නියම කිරීමේ දී අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් මතුව ඇති බව, ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් ප්‍රකාශ කරයි. අද (21) උදෑසන මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් ලේකම්වරයා විසින් වැඩිදුරටත් දැක් වූ අදහස් මෙසේ ය. “2023 වර්ෂය අදාළ අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ අයදුම්පත් …

උ.පෙළ අයදුම්පත් කැඳවීම දී අර්බුධකාරී වේ. ජෝසප් ස්ටාලින් කියයි. Read More »