ඉදිරියේදී මොන ආණ්ඩුව බලයට ආවත් මේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස තමන් බලයට පත් වුවහොත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් යළි සාකච්ඡා කරන බව පැවසූවද මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ පවසනුයේ අනාගතයේ කුමන ආණ්ඩුවක් පත්වූවද ශ්‍රි ලංකාවේ දැනට ක්‍රියත්මක ක්‍රමය ඉදිරියටත් අනුගමනය කිරීමට සිදුවන බවය . ඊයේ පැවති මධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ඔහු පැවසූවේ ඕනෑම රජයකට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) සමඟ ශ්‍රි …

ඉදිරියේදී මොන ආණ්ඩුව බලයට ආවත් මේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි Read More »