ජපාන මුදල් අමාත්‍යවරයා ශ්‍රි ලංකා සංචාරයක

ජපාන මුදල් අමාත්‍ය Shunichi Suzuki ලබන මස දෙවෙනි සතියේ ශ්‍රි ලංකාවේ නිළ සචාරයක යෙදීමට නියමිතය. මෙම සංචාරයේදී ජපාන විදේශ අමාත්‍යවරයා කාම්බෝජයටද යාමට නියමිත අතර ජනවාරි මස 9 වන දින එම සංචාරය ආරම්භ මිටීමට නියමිත බව ජපාන රජය නිවේදනය කර ඇත. එම සංචාරයෙදී ජපාන මුදල් අමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හමුවී රට සඳහා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත …

ජපාන මුදල් අමාත්‍යවරයා ශ්‍රි ලංකා සංචාරයක Read More »