”කෙහෙළිය ගෝ ගමේ” පදිංචිකරුවන් අත් අඩංගුවට

ඊයේ පස්වරුවේ කොළඹ අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපිට ‘කෙහෙළිය ගෝ ගම’ නමින් විරෝධතා ගම්මානයක් ආරම්භ කළ සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන් පස් දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ඔවුන් සතුව තිබු ‘කෙහෙළිය ගෝ ගම’ බැනරද පොලිසිය භාරයට ගෙන ඇත. ප්‍රශ්නගත එන්නත් වංචාව සම්බන්ධයකයෙන් කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් ඊයේ අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපිට සත්‍යග්‍රහයක් …

”කෙහෙළිය ගෝ ගමේ” පදිංචිකරුවන් අත් අඩංගුවට Read More »