බුවනක හෝටලය කියා ඓතිහාසික රාජසභා මණ්ඩපය කඩා දැමු කුරුණෑගල නගරාධිපති වසර තුනක් හිරේ.

බුවනෙකබාහු රජ සමයට අයත් පුරාවිද්‍යා වටිනාකමකින් යුත් රාජ සභා මණ්ඩප ගොඩනැගිල්ල කඩා දැමීම සම්බන්ධයෙන් වන චෝදනාවට වරද පිළිගත් කුරුණෑගල හිටපු නගරාධිපති තුෂාර සංජීව විතාරණ ඇතුළු සිව් දෙනෙකුට කුරුණෑගල මහාධිකරණ විනිසුරු ලාල් බණ්ඩාර රණසිංහ විසින් වසර තුනක බරපතල වැඩ සහිත සිරදඬුවමක් නියම කළේය. හිටපු නාගරික කොමසාරිස් ප්‍රදීප් තිලකරත්න, හිටපු නාගරික ඉංජිනේරු චමින්ද බණ්ඩාර අධිකාරි, වැඩ අධීක්ෂක …

බුවනක හෝටලය කියා ඓතිහාසික රාජසභා මණ්ඩපය කඩා දැමු කුරුණෑගල නගරාධිපති වසර තුනක් හිරේ. Read More »