ජනපතිට නැවෙන්න බැහැ කියා එස්.බී. නැඟිට ගිහින්

පොහොට්ටුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් වර්ජනය කළ ජනපති සාකච්ඡාවට සහභාගි වු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඒස්.බී. දිසානායක මහතා සාකච්ඡාව මැද දී ඉන් පිටව ගොස් ඇතැයි ‘ ශ්‍රී ලංකා නිවුස්’ වෙත වාර්තාවේ.  එහිදි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ එස් බී දිසානායකව නතර කර ගැනීමට උත්සහ ගෙන ඇත.  අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීවරයාගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ශේප කරමින් මන්ත්‍රී එස්.බී. පිටව ගොස් ඇත්තේ “ අනේ දෙකට නැමෙන්න නම් බෑ …

ජනපතිට නැවෙන්න බැහැ කියා එස්.බී. නැඟිට ගිහින් Read More »