ඇලස්කා ගුවන් සේවයේ යානයක කොටසක් ගුවනේදී කඩා වැටේ

Alaska Airlines ගුවන් සේවයට අයත් Boeing 737 Max 9 යානයක කොටසක් ගුවනේදී කඩා වැටීමෙන් පසු එම වර්ගයේ සෙසු ගුවන්යානා වහාම ගොඩබා පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමට එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් ගුවන් සේවා පරිපාලනය (FAA) නියෝග කර ඇත. එහි ප්‍රධාන ගුවන් පරිපාලකයා පැවසුවේ මෙම පරීක්ෂාවන් ගුවන් යානා 171 කට පමණ අදාල විය හැකි බවය. සිකුරාදා ඇලස්කා එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානය …

ඇලස්කා ගුවන් සේවයේ යානයක කොටසක් ගුවනේදී කඩා වැටේ Read More »