ඊජිප්තුවේ බල්ලන් බලාගත් ”අවලෝකිතේෂ්වර” බුදු දහම වනසනවා.

තමන් අවලොකිතේෂ්වර බෝධිසත්වයන් යයි පවසමින් දේශන පවත්වන පුද්ගලයා ඊජිප්තුවේ සුනඛයන් බලා ගත් පුද්ගලයෙක් බවත් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට මුදල් නැතුව සිටිදී ඔහුගේ අනුගාමිකයන් මුදල් යවා ලංකාවට ගෙන්වාගෙන ඇති බවත් පූජ්‍ය බළන්ගොඩ කාශ්‍යප හිමියෝ පවසති . මෙම පුද්ගලයා මෙරටට ඒමට පෙර ඒ පිළිබඳ තොරතුරු රහස් පොලිසියටත් අනෙකුත් අංශවලටත් දාබ ලබා දුන්නද මෙතෙක් කිසිදු පියවරක් ඒ පිළිබඳව ගෙන …

ඊජිප්තුවේ බල්ලන් බලාගත් ”අවලෝකිතේෂ්වර” බුදු දහම වනසනවා. Read More »