සනත් නිශාන්ත පාර්ලිමෙන්තු ඉතිහාසයට එක් වෙයි

අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයෙදී විකප්ෂනායක
සජිත් ප්‍රේමදාස අත වූ ලේඛණ කිහිපයක් , නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත විසින් උදුරාගැනීම නිසා පාර්ලිමේතුව තුළ උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගන්න ලදි.

රට බංකොළොත් කිරීමට මහින්ද රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ, ඝෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුළු කණ්ඩායම වගකිවයුතු බවට අධිකරණය ලබාදුන් තීන්දුව පදනම් කරගෙන එම පිරිසගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කිරීමට විපක්ෂය යෝජනාවක් සකස්කරනා ලද අතර, විපක්ෂ නායකවරයා එය සභාගත කිරීමට යාමේදී සනත් නිශාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් එය උදුරාගෙන ඇත.

මේ ආකාරයේ බාධා කිටීමක් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ සිදුව නැතිබව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙයි. මෙම සිදුවිමෙන් තම වරප්‍රසාද කඩව ඇතිබව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස කථා නායක හමුවෙ පවසා ඇත.