වැඩිහිටියන් ලක්ෂ විසිහයකට කිසිම අදායමක් නෑ.

මෙරට වැඩිහිටි ජනගහනයෙන් ලක්ෂ විසිහයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජීවිත් වීම සඳහා කිසිදු ආකාරයක නිශ්චිත ආදායමක් නොලබන බව හෙළිව තිබේ. පේරාදෙණි විශ්ව විද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා හා සංඛ්‍යාන අංශයේ මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරල පැවසුවේ
විශ්වවිද්‍යාලය මගින් සිදුකරන ලද විශ්ලේෂණයකින් මේ බව හෙළි වී ඇති බව.

මේ පිරිස අතර සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් යම්කිසි මුදලක් ස්ථාවර තැන්පතු ලෙස බැංකුවල තැන්පත් කර එයින් ලැබෙන මාසික පොලියෙන් ජීවත් වුවද මේ වන විට රට තුළ ස්ථාවට තැන්පතු පොළිය පහළ යාම හේතුවෙන් එම ආදායමද අහිමි වී ඇති බවයි.

මේ අනුව පොලි අනුපාතයන් මත අසාධාරණයට ලක්ව සිටින වැඩිහිටි ජනතාව ගැන රජයේ විශේෂ අවධානයට ලක්විය යුතු ඇති බවද හෙතෙම කියා සිටියේය.