ලංගම සේවකයන්ට රුපියල් මිලියන 2500 ක වැඩිපුර ඕ.ටී ගෙවලා

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් එහි සේවකයන් සඳහා 2022 වර්ෂයේදී රුපියල් මිලියන 2,508ක මුදලක් අතිකාල දීමනා වශයෙන් වැඩි පුර ගෙවා ඇති බව පසුගිය 2 වැනිදා නිකුත් කළ නවතම විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර විශාල ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාවිරහිත වීමට ඉඩහැරීම අතිකාල පාලනයට ඍජුව බලපා ඇති බව අදාළ විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා.

අතිකාල වියදම ධාවන කිලෝමීටරයකට රුපියල් 1.20ක් විය යුතු අතර, ඒ අනුව 2023 වර්ෂයේ අතිකාල වියදම රුපියල් මිලියන 566කට වැඩි නොවිය යුතු බවත් එහෙත් 2022 වර්ෂයේ අතිකාල වියදම රුපියල් මිලියන 3,074ක් බවද විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි

Leave a Comment

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *