මාර්ගගත ආරක්ෂාව පිළිබඳ පනත ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සිය මතය ප්‍රකාශ කරයි.

මාර්ගගත ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත හෝ එහි විධිවිධාන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි නොවනා බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇතිබව නියෝජ්‍ය කථානායක අජිත් ‍රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ අද පැවසීය. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ මාට්ගගත ක්‍රම පිළිබඳ පනත පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට එවා තිබූ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කරමිනි.

භියෝගයට ලක්කරන ලද මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් වගන්ති පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතරයකින් සම්මත කළ යුතු බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී ඇත.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තවදුරටත් සඳහන් කරනුයේ, ප්‍රශ්ණගත වගන්ති කිහිපය කාරක සභා අවස්ථාවේදී සංශෝධනය කරන්නේ නම් මෙම පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සරල බහුතරයෙන් සම්මත කළ හැකි බවයි.

Leave a Comment

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *