පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිය ගැන තීරණයක්

2023-2026 සහ 2026-2030 වර්ෂ සඳහා වන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලසුම පිළිබඳ ඊයේ (07) පැවැති සමාලෝචන රැස්වීමේදී පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් තාවකාලික බලපත්‍ර ලබාදී ඇති සහ එම බලපත්‍ර කාලය ඉක්මවා ඇති ව්‍යපෘති බලපත්‍ර අහෝසි කිරීමට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

තවද ටෙන්ඩර් කර ඇති නමුත් තවම සාධනීය කාර්යයන් සිදුකර නොමැති සැපයුම්කරුවන්ගේ අවසරයන් අවලංගු කරන ලෙසද විදුලිබල මණ්ඩලයට සහ සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරියට උපදෙස් ලබාදී ඇත.

එමෙන්ම සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති සැපයුම්කරුවන්ගේ දීමනා කඩිනමින් ගෙවා නිමකරන සැලසුම, නව විදුලිය මිලදී ගැනීමේ මිල සූත්‍රය, ඉදිරි මාස 18 තුළ විදුලිබල උත්පාදන සැලසුම මෙන්ම තාවකාලික බලපත්‍ර ලබාදී ඇති ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සමාලෝචන කරුණු පිළිබඳව ද මෙහිදී සාකච්ඡා කර තිබේ.

Leave a Comment

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *