දුම්රිය එන්ජිමට ගලක් පෙරලෙයි

හපුතලේ සහ දියතලාව දුම්රිය ස්ථාන අතර දුම්රිය මාර්ගයට අද පෙරවරුවේ ගලක් කඩා වැටීම නිසා උඩරට දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වී ඇතිබව වාර්තාවේ.

කොළඹ සිට බදුල්ල බලා ධාවනය වූ දුම්රියක එන්ජිමට මෙම ගල් කඩා වැටී ඇති බව වාර්තාවේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පැවසන පරිදි හපුතලේ සහ දියතලාව අතර මාර්ග කොට්ටාශයේදී මෙම අනතුර සිදුව ඇත .