කෝප් කමිටුව එළවනවාද නැද්ද…. තීරණය අද

පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකයින්ගේ විශේෂ රැස්වීමක් අද (20) කැඳවා ඇතිබව වාර්තාවේ . නියෝජ්‍ය කථානායක අජිත් රාජපක්ෂ පවසනුයේ එම රැස්වීම අද දහවල් 12 ට පැවැත්වීමට නියමිත බවත්, කෝප් කමිටුවේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම මෙම රැස්වීමේ අරමුණ බවත් ය.

වත්මන් කෝප් කමිටුව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්නේද නැත්නම් එය විසුරුවා ඒ සඳහා නව සාමාජිකයින් පත්කරන්නේද යන්න පිළිබඳව එහිදී සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇති බව නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විමර්ශනයේදී කෝප් කමිටුවේ සභාපති මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාරගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය මතුකළ විරෝධතාවය හමුවේ නැවත දැනුම්දෙන තුරු කෝප් කමිටුවේ රැස්වීම් අත් හිටවා ඇතිබව කථානයක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන පසුගිය සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවට දනුම් දුන්නේය.