ක්‍රිකට් තහනම් කිරීමට හේතුව මෙන්න .

ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කටයුතුවලට අනවශ්‍ය ඇඟිලි ගැසීම් කරනා බවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සම්මේළනය යවූ ලිපිය ශ්‍රි ලංකාවේ ක්‍රිකට් තහනම් කිරීමට හේතුව බවට විපක්ෂ නායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරනා ලදි.

එම ප්‍රකශයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසනුයේ සිටියේ නොයෙකුත් අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ සිදුකළ අඛණ්ඩ මැදිහත්වීම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අත්හිටුවීම සිදුවූ බවයි.

“මෙම මැදිහත්වීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට 2.4D වගන්තිය පිළිපැදීමට නොහැකි වීම නිසා එම වගන්තිය උල්ලංඝණය වීමට හේතු විය. මෙම අත්හිටුවීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් වැරදි ලෙස උපුටා දක්වන ලද හෝ වරදවා වටහාගෙන ඇති සන්නිවේදනයක ප්‍රතිඵලයක් නොවන බව පැහැදිලිය. ,” ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

ICC වැනි ජාත්‍යන්තර ආයතනවලට අනුබද්ධ ක්‍රීඩා සංගම් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ සංකීර්ණතා බොහෝ දෙනෙකුට සම්පූර්ණයෙන් වටහා නොගත හැකි බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වැඩිදුරටත් පැවසීය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විවේචනය කිරිමට පෙර පවතින නීතිමය තත්ත්වය සහ කරුණු කාරනා නිවැරදිව අධ්‍යනය කරනා මෙන් ඉල්ලා සිටින බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.