ඊශ්‍රායල ජාතිකයන්ට මාලදිවයිනට ඇතුළුවීම තහනම්

ඊශ්‍රායල විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට මාලදිවයිනට ඇතුළුවීම තහනම් කිරීමේ පනත් කෙටුම්පතක් ඊයේ එරට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා.

ඊශ්‍රායල විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට මාලදිවයිනට ඇතුළුවීම තහනම් කිරීමට මෙන්ම ඊශ්‍රායල නිෂ්පාදන ආනයනය තහනම් කරන ලෙසට සිවිල් සමාජය රජයට බලපෑම් කරමින් සිටින බව එරට මාධ්‍ය පවසයි.

”රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ මරඩු ආසනයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඊබ්‍රහිම් ෂරීෆ් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෙම යෝජනාව Horafushi ආසනයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අහමඩ් සලීම් විසින් තහවුරු කර ඇත. මෙම යෝජනාව අනිද්දා සිට බලාත්මක කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බව වාර්තා වේ.