ජීවිත තුනක් බිළිගත් එන්නත නිපදවා ඇත්තේ හොරණ නිෂ්පාදනාගාරයක

ආසාත්මිකතා නිසා මරණ 03කටම හේතුවූ එන්නත හොරණ දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදන ආයතනයකින් නිපදවූවක් බව හෙලිවේ.

උග්‍ර ආසාත්මික තත්වයන් සිදුව මරණ තුනකට හේතුවූ Co – Amoxiclave for Inj Bp1.2g නැමති වේදනානාශක එන්නත නිෂ්පාදනය කර ඇත්තේ දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදන ආයතනයක් වන හොරණ ප්‍රදේශයේ පිහිටි කර්මාන්ත ශාලාවකින් බව හෙළි වී ඇත.

ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ පරීක්ෂණාගාරය විසින් නිකුත් කළ තත්ව වාර්තා පදනම් කරගෙන 070123 AMC2 නැමති කාණ්ඩය ඉවත් කළ බව වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය පසුගිය ජුලි නිකුත් කළ ලිපියකද සදහන් වේ. මෙම එන්නත හොරණ කිදෙල්පිටියේ පිහිටි පුද්ගලික ඖෂධ නිෂ්පාධනාගාරයක් වන Navesta pharmaceuticals නම් නිෂ්පාදනාගාරයක නිෂ්පාදනය කර තිබේ.

මෙම එන්නත ලබාදීමෙන් පසු රාගම ශීක්ෂණ රෝහල, නිකවැරටිය මූලික රෝහල, වතුපිටිවල රෝහල හා ගම්පහ රෝහල් වලින් උඝ්‍ර ආසාත්මික තත්වයන් ලක්වූ රෝගීන් වාර්තා වූ අතර ඒ අතරින් රෝගින් තිදෙනෙකුම මියගිය බව මෙම අධිකාරිය සදහන් කර සිටියි.

මෙම එන්නත නිසා රෝගීන් තිදෙනෙකුම මිය යාම හේතුවෙන් මෙම එන්නත ගැන වෙනත් රසායනාගාරයක් මගින් පරික්ෂණ කිරිමට තීරණය කළ බවත් ඒ අනුව සාම්පල යොමුකළ බවත් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධීකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය එස්.ඩී ජයරත්න පැවසීය.

මෙම එන්නත සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදුකිරිම සදහා මෙම පියවර ගත් බවත්, එම ඖෂධයේ කාණ්ඩ තුනක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වෛද්‍ය රසායනාගාරය වෙත යොමු කිරීමට ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය තීරණය කර ඇති බවත්, මහාචාර්ය එන්.ඩී ජයරත්න වැඩිදුරටත් සදහන් කර සිටියේය.

ප්‍රශ්න සහගත මෙම එන්නත ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ 2014 වසරේදී ලියාපදිංචි වී ඇති අතර එම එන්නතේ ලියාපදිංචිය මේ වසර දක්වාම වලංගු විණී. කෙසේ වෙතත් පසුගිය ජූනි 03 වැනිදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අවධානම් ඇගයීමේ අනුකමිටුව විසින් මෙම එන්නතේ ඛාණ්ඩ තුනක් තාවකාලිකව ඉවත් කර ඇත.

උග්‍ර ආසාත්මික තත්වයන් සිදුව මරණ තුනකට හේතුවූ Co – Amoxiclave for Inj Bp1.2g නැමති වේදනානාශක එන්නත නිෂ්පාදනය කර ඇත්තේ දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදන ආයතනයක් වන හොරණ ප්‍රදේශයේ පිහිටි කර්මාන්ත ශාලාවකින් බව හෙළි වී ඇත.

ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ පරීක්ෂණාගාරය විසින් නිකුත් කළ තත්ව වාර්තා පදනම් කරගෙන 070123 AMC2 නැමති කාණ්ඩය ඉවත් කළ බව වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය පසුගිය ජුලි නිකුත් කළ ලිපියකද සදහන් වේ. මෙම එන්නත හොරණ කිදෙල්පිටියේ පිහිටි පුද්ගලික ඖෂධ නිෂ්පාධනාගාරයක් වන Navesta pharmaceuticals නම් නිෂ්පාදනාගාරයක නිෂ්පාදනය කර තිබේ.

මෙම එන්නත ලබාදීමෙන් පසු රාගම ශීක්ෂණ රෝහල, නිකවැරටිය මූලික රෝහල, වතුපිටිවල රෝහල හා ගම්පහ රෝහල් වලින් උඝ්‍ර ආසාත්මික තත්වයන් ලක්වූ රෝගීන් වාර්තා වූ අතර ඒ අතරින් රෝගින් තිදෙනෙකුම මියගිය බව මෙම අධිකාරිය සදහන් කර සිටියි.

මෙම එන්නත නිසා රෝගීන් තිදෙනෙකුම මිය යාම හේතුවෙන් මෙම එන්නත ගැන වෙනත් රසායනාගාරයක් මගින් පරික්ෂණ කිරිමට තීරණය කළ බවත් ඒ අනුව සාම්පල යොමුකළ බවත් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධීකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය එස්.ඩී ජයරත්න පැවසීය.

මෙම එන්නත සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදුකිරිම සදහා මෙම පියවර ගත් බවත්, එම ඖෂධයේ කාණ්ඩ තුනක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ වෛද්‍ය රසායනාගාරය වෙත යොමු කිරීමට ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය තීරණය කර ඇති බවත්, මහාචාර්ය එන්.ඩී ජයරත්න වැඩිදුරටත් සදහන් කර සිටියේය.

ප්‍රශ්න සහගත මෙම එන්නත ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ 2014 වසරේදී ලියාපදිංචි වී ඇති අතර එම එන්නතේ ලියාපදිංචිය මේ වසර දක්වාම වලංගු විණී. කෙසේ වෙතත් පසුගිය ජූනි 03 වැනිදා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අවධානම් ඇගයීමේ අනුකමිටුව විසින් මෙම එන්නතේ ඛාණ්ඩ තුනක් තාවකාලිකව ඉවත් කර ඇත.

Leave a Comment

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *