ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ විශේෂ රැස්වීමක්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ විශේෂ රැස්වීමක් අද රාත්‍රී 8ට පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබේ.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ කථානායක නිල නිවසේ දී මෙම විශේෂ රැස්වීම පැවැත්වෙනු ඇත