අලි හිසක් කිරිඳි ඔයේ.

සිරුරෙන් වෙන් කරන ලද අලියෙකුගේ හිසක් කිරිඳි ඔයේ තිබී ප්‍රදේශවාසීන් විසින් ඊයේ පස්වරුවේ සොයාගෙන ඇත.

එම අලි හිසේ හිසේ එක් කනක් සහ හොඬවැල කපා දමා ඇති අතර මෙම සත්ත්වයා වෙනත් ස්ථානයක ඝාතනය කර සිරුර කොටස්කර හිස කිරිඳි ඔයට දමන්නට ඇතැයි සැක කරන බව ප්‍රදේශවාසීහු සැක පළ කරති

අලියාගේ සිරුරේ ඉතිරි කොටස් සොයා වැල්ලවාය වනජීවී කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පරීක්ෂණ පවත්වයි.