මේ අංක දෙක මතක තබාගන්න – පාරිසරික වරදක් දැක්ක තැන අමතන්න

පාරිසරික වැරදි සම්බන්ධ යම් තොරතුරක් වෙතොත් දැනුම් දීම සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්යාංශය මගින් 1997 අංකය සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් 1981 කෙටි දුරකථන අංක හදුන්වා දී තිබෙනවා.

විවිධ ලාභ ප්‍රයෝජන ලබාගැනීම සඳහා මෙන්ම විනෝදය උදෙසා පරිසරය විනාශ වන ආකාරයේ ක්‍රියාකාරකම් සිදුකරන පුද්ගලයින්, පුද්ගල කණ්ඩායම් හෝ ස්ථාන පිළිබඳව දැනුම් දීම සඳහා එම දුරකථන අංක යොදාගත හැකියි.

ඒ අනුව පොලිතින් ඇතුළු අකාබනික සහ කාබනික කැලි කසල අක්‍රමවත් ලෙස බැහැර කිරීම මෙන්ම පිලිස්සීම, නීති විරෝධී ලෙස පරිසර පද්ධති විනාශ කරමින් සිදුවන ඛණිජ සම්පත් කැණීම් කටයුතු, ජල මූලාශ්‍ර අපවිත්‍ර කිරීම වැනි මහජනයා පීඩාවට පත්කරන, සෘජුව හෝ වක්‍රාකාරයෙන් අයහපත් ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙන සියළු පරිසර විනාශයන් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැනුම් දීම සඳහා මහජනතාව වෙත එම අංක හදුන්වා දී තිබෙනවා.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!