රාජ්‍ය සේවකයන් පිරිසකට මාසිකව රුපියල් 25,000ක දීමනාවක්

රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සේවා නිලධාරීන්ට මෙතෙක් සේවා කාලය මත පදනම්ව ගෙවන ලද විශේෂ දීමනාව වෙනුවට සේවා කාලය නොසලකා රුපියල් 25,000ක විශේෂ මාසික දීමනාවක් ගෙවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙම දීමනාව ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥ සේවයේ සහ ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු සේවයේ නිලධාරීන්ට හිමි වනු ඇති.

එළඹෙන ජූලි මස 1 වැනිදා සිට ඊට අදාළ චක්‍රලේඛ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

එයට අදාළ විස්තර පහත දක්වෙනවා.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!