ලෝටස් මාර්ගය වසා දමයි

ලංකා බැංකු සේවක සංගමය සංවිධානය කර තිබෙන විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් කොළඹ ලෝටස් මාර්ගය අවහිරවී තිබෙනවා.

එම නිසා එම මාර්ගය වසා දැමීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!