ජයිකා නැවතත් කටුනායක ගුවන්තොටුපොළේ සංවර්ධනයට

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපොළේ දෙවැනි පර්යන්තයේ සංවර්ධන කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා ජපානයේ ජයිකා ආයතනය එකඟ වී තිබෙනවා.

ගුවන්තොටුපොළ හා වරාය අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පැවසුවේ එම ව්‍යාපෘතිය සහන ණයක් යටතේ සිදුකිරීමට නියමිත බවයි.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!