උරුමය අද ඇඹිලිපිටියේදී -1,524 දෙනෙකුට සින්නක්කර ඔප්පු

“උරුමය” සින්නක්කර ඔප්පු ලක්ෂ 20ක් ලබාදීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ, සුදුසුකම්ලත් මහවැලි-වලව කලාපයේ ජනපදිකයන් 45,253 ක් අතුරින් 1,524 දෙනෙකු වෙත සින්නක්කර ඔප්පු ලබාදීම අද (17) ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවුණා.

ඒ ඇඹිලිපිටිය මහවැලි ක්‍රීඩාංගණයේදී.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!