සංවර්ධන නිලධාරී කඩයිම් විභාග පැවැත්වෙන දිනය මෙන්න

සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ පළමු, දෙවන සහ තෙවන ශ්‍රේණිවල කඩඉම් විභාග පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ අදාළ විභාග 2024 වසරේ ජුනි මස 30 වනදා පැවැත්වෙන බවයි.

ඒ සඳහා අයදුම්කරුවන් 52,756ක් අයදුම්කර තිබෙන අතර විභාගය දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 353කදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

විභාග ප්‍රවේශපත් අයදුම්කරුවන් සඳහා ඊමේල් ඔස්සේ යවා ඇති බවත් එසේ නොලැබුණු අපේක්ෂකයින් සිය ප්‍රවේශපත https://www.slida.lk වෙබ් අඩවියෙන් බාගත හැකි බවත් අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!