විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ගැන තීන්දුව ලැබෙන දිනය මෙන්න

2009 අංක 20 දරණ විදුලිබල පනතේ 30වන වගන්තියට අනුකූලව බෙදාහැරීම් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් 2024 වර්ෂය සදහා යෝජනා කර ඇති දෙවැනි විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් ලබා ගැනීමට ශ‍්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් ශ‍්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කර ඇති විදුලි ගාස්තු සංශෝධන යෝජනාව සමාලෝචනය කරමින් පවතිනවා.

ඊට අදාළ උපදේශන පත‍්‍රිකාව www.pucsl.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් පරිශීලනය කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා.

යෝජිත විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවගේ ලිඛිත අදහස් හා යෝජනා 2024 ජූලි 08 වනදා දක්වා බාර ගන්නා බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

එසේම මෙම ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් වාචික අදහස් දැක්වීමේ අවස්ථාව 2024 ජූලි 09 වනදා පැවැත්වෙනවා.

මෙම මහජන උපදේශනය පවත්වනු ලබන්නේ 2002 අංක 35 දරණ ශ‍්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා පනතේ 17 වන වගන්තිය යටතේ කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරී ඇති බලතල ප‍්‍රකාරවයි.

මහජන අදහස් විමසීම අවසන් වූ පසු, කොමිෂන් සභාව 2024 ජූලි 15 වනදා අවසාන තීරණය ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

යෝජිත ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ලිඛිත අදහස් හා යෝජනා පහත ලිපිනයට හෝ පහත සඳහන් ආකාරයන් ඔස්සේ ඉදිරිපත් කළ හැකියි.

“2024 වර්ෂයේ දෙවැනි විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය පිළිබද මහජන අදහස් විමසීම”
සභාපති,
ශ‍්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව,
6 වන මහල, ලංකා බැංකු වෙළෙඳ කුලුන,
අංක 28, සාන්ත මයිකල් පාර,
කොළඹ 03

ෆැක්ස් : 011 2392641
ඊමේල් : consultation@pucsl.gov.lk
වෙබ් අඩවියෙන්: www.pucsl.gov.lk
ෆේස්බුක් ගිණුම: www.facebook.com/pucsl

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා දුරකතන අංක 0112392607/8

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!