මාළු මිල පහළට – මෙන්න අද මාළු සහ මස් මිල ගණන්

අද පෑලියගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ මාළු මිලේ අඩුවීමක් දක්නට ලැබී තිබෙනවා .

පහතින් දැක්වෙන්නේ අද මාළු තොග මිල ගණන් ,

සාලයා රු 200/300
ලින්නා රු 500
බලයා රු 300/500
හුරුල්ලෝ රු 700
තෝරු රු 3000
කොප්පරා රු 2200
කෙලවල්ලා රු 1000/1500
තලපත් රු 1700
කුම්බලාවා රු 1000
ඉස්සෝ රු 1200/1600
දැල්ලෝ රු 900/1800

ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රදේශයේ අද මාළු තොග අලෙවි වුණේ පහත මිල ගණන්වලට ,

සාලයා රු 200
බලයා රු 450
හුරුල්ලෝ රු 650
ලින්නා රු 500
අලගොඩුවා රු 300
තලපත් රු 1500
කොප්පරා රු 1700
තෝරු රු 2000
කෙලවල්ලා රු 700/1000
බොල්ලෝ රු 700
කුම්බලාවා රු 700
ඉස්සෝ රු 1000/1600
දැල්ලෝ රු 850/900
ඉරටවල්ලා රු 600
හැඩැල්ලා රු 850
පියාමැස්සෝ රු 200
ගල් මාලු රු 1200

නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ මස් තොග මිල සටහන් වුණේ රුපියල් 890ක් ලෙසටයි.

මේ අද මස් විකිණෙන සිල්ලර මිල ගණන් ,

ෆ්‍රේස් මස් රු.1020/=
සම සහිත රු.970/=
ශිතකල රු. 970/=
කරි චිකන් රු .1100/=
හබඩ් රු .1450/=
එළු මස් රු .3400/=
හරක් මස් රු. 2500/=

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!