හෙට දිනයේත් වසා තැබෙන පාසල් මෙන්න

රත්නපුර අධ්‍යාපන කලාපයේ, රත්නපුර, කුරුවිට සහ ඇහැලියගොඩ කොට්ඨාසයේ මෙන්ම, නිවිතිගල කලාපයේ ඇලපාත, අයගම කොට්ඨාසවල පාසල් හෙටත් (06) නොපැවැත්වෙන බව සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා.

එසේම දකුණු පළාත භාර අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා සඳහන් කරන්නේ ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල සියලුම පාසල් හෙට(06) ආරම්භ කරන බවයි.

දැනට ගංවතුර තර්ජනයට ලක්ව ඇති සහ අවතැන් කඳවුරු සහිත පාසල් සඳහා මෙය අදාළ නොවන බවද දකුණු පළාත භාර අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා සඳහන් කරනවා.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!